پایگاه اطلاع رسانی موسسه قرآنی احسن الحدیث

«مسابقه قرآن و رمضان»

شَهْرُ رَمَضانَ ٱلَّذی اُنْزِلَ فیهِ ٱلْقُرْءانُ

« مسابقه قرآن و رمضان »

با پیامک (sms) در مسابقه  قرآن و رمضان  شرکت کنید.

  • هر روز به یک سوال با smsپاسخ دهید و در قرعه کشی روزانه موسسه احسن الحدیث شرکت نمائید.
  • به کسانی که تعداد روزهای بیشتری در مسابقه شرکت کرده اند، به قید قرعه جایزه جداگانه ای تعلق می گیرد.
  • به کسانی که در تمام روزهای ماه مبارک رمضان، در مسابقه شرکت کنند به قید قرعه جایزه ویژه ای تعلق  می گیرد.
  • علاقه مندان می توانند با ارسال پاسخ صحیح به شماره 114 114 114 10000 در این مسابقه قرآنی شرکت نمایند.
  • لطفا فقط شماره پاسخ سوال مربوط به همان روز را ارسال نمائید.
  • پاسخ صحیح هر سوال را تا ساعت 24 همان روز ارسال نمائید.
  • اسامی برندگان، روز بعد در سایت احسن الحدیث اعلام می گردد.                   

هر شخص فقط امکان ارسال پاسخ  با یک شماره را خواهد داشت و  شماره های تکراری در قرعه کشی

شرکت داده نخواهند شد. 


سوال روز اول) قرآن کریم هدف از روزه را چه چیزی ذکر می کند؟(183 بقره)

الف) رضا و خشنودی خداوند

 ب) تقوی و پرهیزکاری

 ج) عبودیت و بندگی

د) معرفت و شناخت خداوند

 

سوال روز دوم) خداوند هدف از نزول قرآن را در ماه مبارک رمضان چه چیزی ذکر می کند؟(185 بقره)

الف) هدایت انسان و راهنمایی و تشخیص حق از باطل

ب) شناخت خداوند و تقوی و پرهیزکاری

ج) راهنمائی انسان ها و شکر و سپاس گذاری به خاطر نعمت ها

د) هدایت مردم و قرائت قرآن و تدبر در آن

 

سوال روز سوم) وظیفه کسی که ماه رمضان را درک کند چیست؟(185 بقره)

الف) شکر و سپاس گزاری

 ب) رعایت تقوی در این ماه

 ج) قرائت قرآن و تدبر در آن

 د) روزه ماه رمضان

 

سوال روز چهارم) چه کسانی از گرفتن روزه منع شده اند؟(185 بقره)

الف) بیمار و مسافر

ب) زنانی که کودک شیرخوار دارند

ج) بیماران و کودکان

د) کسانی که روزه از توان آن ها بیرون است

 

سوال روز پنجم) عبارت« یُریدُ اللهُ بکُم الیُسرَ » (185 بقره) بیانگر چیست؟

الف) خداوند در همه حال آسایش انسان را می خواهد

ب) احکام خداوند بر اساس آسانی و مطابق طاقت انسان است

ج) قضای روزه بر کسانی که نمی توانند روزه بگیرند واجب است

د) خداوند برکسانی که می توانند روزه بگیرند آسایش و رحمت را می خواهد

 

سوال روز ششم) عبارت « فَعِدَّةٌ مَن ایّامٍ اُخَرَ» (185 بقره) بیانگر چیست؟

الف) قضای روزه بر کسانی که در ماه رمضان نمی توانند روزه بگیرند واجب است ولی مشروط به زمان خاصی نیست

ب) قضای روزه بر کسانی که در ماه رمضان نمی توانند روزه بگیرند واجب است و مشروط به زمان خاصی است

ج) روزه ی قضا باید به تعداد روزهائی باشد که عذر داشته است و مشروط به زمان خاصی نیست.

د) روزه ی قضا باید به تعداد روزهائی باشد که عذر داشته است و مشروط به زمان خاصی است.

 

سوال روز هفتم) عدم وجوب روزه در حال سختی برای چیست؟ (185 بقره)

الف) خداوند به روزه و عبادت انسان نیاز ندارد

ب) نشانه رحمت خداوند بر مخلوقات است

ج) خداوند آسانی انسان را می خواهد و نه سختی او را

د) ماه رمضان ماه نزول قرآن و رحمت است

 

سوال روزهشتم) کفاره(روزه نگرفتن) بر چه کسی لازم است؟(184 بقره)

الف) کسی که بیمار است

 ب) کسی که مسافر است

 ج) زنان باردار

 د) کسی که روزه برایش طاقت فرسا است.

 

سوال روز نهم) بر اساس آیه 96 سوره اعراف نزول برکات آسمان و زمین در گرو چیست؟

الف) کسب روزی حلال

 ب) صداقت و راستی

 ج) ایمان و تقوی الهی

 د) احسان و نیکوکاری

 

سوال روز دهم) عبارت « إنّا نحنُ نَزَّلنا الذِّکرَو إنّا لهُ لَحافِظونَ » (9 حجر) بیانگر چیست؟

الف) عدم تحریف قرآن

 ب) معجزه بودن قرآن

 ج) تشویق به حفظ قرآن

    د) فصاحت و بلاغت قرآن

 

سوال روز یازدهم) کدام آیه از قرآن، مستمعان را هنگام قرائت قرآن  دعوت به سکوت و تامل در آیات نموده است؟

الف) آیه 82 سوره نساء

 ب) آیه 23 سوره بقره

 ج) آیه 204 سوره اعراف

 د) آیه 185 سوره بقره

 

 سوال روز دوازدهم) از کدام آیه قرآن می توان فهمید که قرآن کتابی است که خرافات و اوهام در آن راه ندارد؟

الف) آیه 9 سوره اسراء

 ب) آیه 20 سوره مزمل

 ج) آیه 4 سوره مزمل

 د) آیه 21 سوره حشر

 

سوال روز سیزدهم) آیه 23 سوره بقره بیانگر کدامیک از موضوعات زیر است؟

الف) آنچه می توانید از قرآن بخوانید

ب) ناتوانی انسان از آوردن کتابی مثل آن

ج) اگر قرآن برکوه نازل می شد، قطعا کوه خاشع و متلاشی می گردید

د) قرآن کتابی است که در ماه رمضان نازل شده است

 

سوال روز چهاردهم) کدامیک از نام های قرآن در آیه 4 سوره آل عمران به کار رفته است؟

الف) نور=روشنایی

 ب) مبین=آشکار

 ج) فرقان=جداکننده حق و باطل

 د) قرآن=خواندنی

 

سوال روز پانزدهم) بر اساس آیه 28 سوره ی رعد تنها وسیله آرامش و اطمینان قلب در انسان چیست؟

الف) ذکر و یاد خدا

 ب) نماز

 ج) یاد مرگ

د) تلاوت قرآن

 

سوال روز شانزدهم)  کدام آیه از قرآن به این مطلب اشاره می کند که روی گرداندن از یاد خدا موجب زندگی سخت در دنیا و کور محشور شدن در قیامت

می شود؟

الف) آیه 37 سوره سبأ

ب) آیه 199 سوره بقره

ج) آیه 174 سوره بقره

د) آیه 124 سوره طه

 

سوال روز هفدهم) در آیه 186 سوره ی بقره، کدام مورد وسیله «رشد و هدایت» ذکر شده است؟

الف) نماز

ب) دعا

ج) روزه

د) تقوی

 

سوال روز هجدهم)  کدام آیه از قرآن به این حقیقت اشاره می کند که تنها کسانی که به در گاه خدا انابه دارند و خدا را خالصانه می خوانند آیات و

نشانه های خدا را متوجه می شوند؟

الف) آیات 2و3 سوره طلاق

ب) آیات 10و11 سوره واقعه

ج) آیات 13و14 سوره غافر

د) آیات 16و17 سوره سجده

 

سوال روز نوزدهم) از کدام آیات قرآن فهمیده می شود که شب قدر در ماه مبارک رمضان قرار دارد؟

الف) 1 قدر و 185 بقره

ب) 1 قدر و 79 اسراء

ج) 185 بقره و 79 اسراء

د) 185 و 186 بقره

 

 سوال روز بیستم) قرآن کریم در آیه 79 سوره اسراء، رسیدن به «مقام محمود و پسندیده» را در گرو انجام کدام عمل ذکر نموده است؟

الف) روزه و شب زنده داری

ب) تهجد و شب زنده داری

ج) جهاد در راه خدا

د) صدق و راستی در نیت

 

سوال روز بیست و یکم) در آیات 17 و 18 سوره ذاریات کدام ویژگی برای «اهل تقوی» ذکر شده است؟

الف) در اموال اهل تقوی برای سائل و محروم حقی قرار دارد

 

ب) اهل تقوی در باغ ها و کنار چشمه ها جای دارند

ج) اهل تقوی اندکی از شب می خوابند و سحرگاهان استغفار می کنند

د) اهل تقوی آنچه را پروردگارشان به آنان عطا کند، دریافت می کنند

 

سوال روز بیست و دوم) از آیه 135 سوره آل عمران کدام مطلب فهمیده می شود؟

الف) نشانه تقوی توبه فوری از گناه است

 

ب) کسانی که از یاد خدا روی می گردانند در آخرت کور محشور می شوند

ج) توبه کسی که اهل ظلم و ستم باشد پذیرفته نمی شود

د) استغفار در نیمه های شب موجب آمرزش گناهان است

 

سوال روز بیست و سوم) بر اساس آیه 49 سوره انفال چه عاملی موجب «توکل بر خداوند» ذکر شده است؟

الف) شور و اشتیاق به نعمت های بهشتی

ب) توجه به آخرت و یاد مرگ

ج) توجه به عزت و حکمت خداوندی

د) نصرت و یاری ملائکه مامور از طرف خداوند

 

سوال روز بیست و چهارم) با توجه به آیه 72 سوره توبه «برترین نعمت بهشتی» چیست؟

الف) باغ هائی که از زیر درختان آن نهرها جاری است

ب) رضایت و خشنودی خداوند

ج) مسکن های پاک و دلپسند

د) خلود و جاودانگی در بهشت

 

سوال روز بیست و پنجم) در کدام آیه از قرآن مثل کسانی که ولایت غیر خدا را برگزیدند مانند مثال عنکبوت ذکر شده است که سست ترین خانه ها را

برگزیده است؟

الف) آیه 21 سوره عنکبوت

ب) آیه 31 سوره عنکبوت

 ج) آیه 41 سوره عنکبوت

 د) آیه 51 سوره عنکبوت

 

سوال روز بیست و ششم) در کدام آیه از قرآن به «زکات دادن امام علی(ع) در رکوع» اشاره شده است؟

الف) آیه 27 سوره بقره

 ب) آیه 55 سوره مائده

 ج) آیه 33 سوره احزاب

 د) آی 67 سوره مائده

 

سوال روز بیست و هفتم) بر اساس آیه 262 سوره بقره کدام عمل است که اگر همراه منت و آزار رساندن نباشد، پاداش آن نزد پروردگار محفوظ است؟

الف) جهاد

ب) روزه

ج) نماز

د) انفاق

 

سوال روز بیست و هشتم) بر اساس آیه 261 سوره بقره کدام عمل است که پاداش آن هفتصد برابر یا بیشتر از آن ذکر شده است؟

الف) جهاد

ب) انفاق

ج) روزه

د) نماز

 

سوال روز بیست و نهم) بر اساس آیه 7 سوره بینه کدام تعبیر «برای کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند» به کار رفته است؟

الف) اولوالالباب

ب) اهل التقوی

ج) خیر البریة

د) عبادالرحمن

 

سوال روز سی ام) بر اساس آیه 8 سوره بینه خداوند از چه کسانی راضی و خشنود و آنان نیز از خداوند راضی و خشنود می باشند؟

الف) کسانی که نسبت به پروردگارشان خشیت و ترس دارند

 

ب) کسانی که از فرمان های الهی سرپیچی نمی کنند

ج) کسانی که داخل در بهشت های جاودانه الهی گردیدند

د) کسانی که با دیگران به نیکی سخن می گویند
تمام حقوق معنوی این سایت در اختیار مؤسسه‌ی راهیان طريق احسن‌الحدیث است.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع، بلامانع است.
Copyright © 2010 Ahsanolhadith.ir All Rights Reserved