رفع نگرانی
رفع نگرانی

تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۰۸/۲۱
رفع نگرانی

داروخانه قرآنی


امام صادق علیه السلام می فرمایند :

خواندن سوره انسان نفس را قوت می بخشد ، خویشتن داری را افزایش می دهد و نگرانی را از بین می برد .

 

تفسیر برهان / سوره مبارکه انسان