روخوانی
جستجوی کلمات: روخوانی


روخوانی
تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۰۸/۱۸ تعداد بازدید : 1394

هزینه دوره ( 3 ماهه ) 700/000 ریال


روخوانی مقدماتی
تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۱۰/۰۲ تعداد بازدید : 1199

هزینه دوره 80/000 تومان


روخوانی
تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۱۰/۰۲ تعداد بازدید : 1182

هزینه دوره 80/000 تومان


روخوانی
تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۱۰/۰۲ تعداد بازدید : 1190

هزینه دوره 80/000 تومان


روخوانی و روانخوانی قبل از دبستان
تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۱۱/۲۸ تعداد بازدید : 960

هزینه دوره 80000 تومان


روخوانی 1
تاریخ انتشار :۱۳۹۸/۰۵/۰۴ تعداد بازدید : 231

هزینه کل دوره ( سه ماهه ) 1/200/000 ریال


روخوانی 2
تاریخ انتشار :۱۳۹۸/۰۵/۰۴ تعداد بازدید : 224

هزینه کل دوره ( سه ماهه ) 1/200/000 ریال


ثبت نام شروع شد
تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۱۲/۰۴ تعداد بازدید : 1045

آغاز ترم جدید روخوانی و روانخوانی ویژه خردسالان


((منابع آموزشی)) به سایت احسن الحدیث افزوده شد.
تاریخ انتشار :۱۳۹۸/۰۴/۲۹ تعداد بازدید : 253

ایجاد بخش "منابع آموزشی " به همراه درختواره بر اساس دوره های قرآنی


نکاتی برای تلاوت قرآن
تاریخ انتشار :۱۳۹۸/۰۵/۰۴ تعداد بازدید : 263

خداوند، مسلمانان را به تلاوت کتابش بسیار سفارش کرده است. از این رو، این مقاله در پی آن است که نکاتی مهم در زمینه آداب تلاوت قرآن به قاریان و مستمعان م...