صوت و لحن
جستجوی کلمات: صوت و لحن


جلسه صوت ولحن
تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۰۷/۳۰ تعداد بازدید : 1117

حضور در این دوره رایگان می باشد.


تقلید و تطبیق منشاوی
تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۰۷/۳۰ تعداد بازدید : 1382

هزینه کل دوره ( سه ماهه ) 800/000 ریال


صوت و لحن ( ترتیل مقدماتی)
تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۰۹/۲۷ تعداد بازدید : 767

هزینه کلاس 130/000 تومان


صوت و لحن ( تحقیق)
تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۰۹/۲۷ تعداد بازدید : 715

هزینه کلاس 130/000 تومان