یادبود رحلت استاد مرحوم ابو الشهید حاج علی اربابی
یادبود رحلت استاد مرحوم ابو الشهید حاج علی اربابی

تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۱۲/۱۳
یادبود رحلت استاد مرحوم ابو الشهید حاج علی اربابی

مراسم دوازدهمین سالگرد درگذشت ابوالشهید، استاد علی اربابی ۱۷ اسفندماه برگزار می‌شود.


یادبود رحلت استاد مرحوم ابو الشهید حاج علی اربابی و جلسه قرآن کریم استاد موسوی بلده با حضور اساتید , پیشکسوتان و جامعه قرآنی برگزار میگردد .‌

زمان : جمعه صبح مورخ ۹۷/۱۲/۱۷ راس ساعت ۹/۳۰ 

مکان : امامزاده پنج تن لویزان

مرحـــــوم اســــتاد علی اربابی در سال ۱۳۱۸ در تهران مــــتولد شـــــــــد و از سن ۱۰ سالگی با هدایت مادر و پدر بزرگوارش که هر دو نیز قرآنی بودند به مکتب‌خانه رفت و از همان زمان، قدم در وادی یادگیری قــــــــرآن نهاد. وی در محضر «خلیل رحمان» که به منظور آموزش قرائت قرآن از مدینه به ایران آمــــده بود، تلمذ کرد و در ادامه نیز با حضــــــــور در جلسات «استاد مولایی» به میدان فنی قرائت وارد شد. اربابی در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۸۵ دعوت حق را لبیک گفت.