پیام نوروزی استاد سید محسن موسوی بلده
پیام نوروزی استاد سید محسن موسوی بلده

تاریخ انتشار :۱۳۹۹/۰۱/۰۳
پیام نوروزی استاد سید محسن موسوی بلده

بیاییم از سنگ هایی که از کوهی میفتد پله ها بسازیم و خودمان را ارتقاء دهیم.


بیاییم از سنگ هایی که از کوهی میفتد پله ها بسازیم و خودمان را ارتقاء دهیم.

سنگ ها همیشه از کوه‌ها میفتند؛ اما انسانها از سنگ‌ها هنر می‌آفرینند.

برای مشاهده این پیام اینجا را کلیک کنید