اطلاعیه فوری
اطلاعیه فوری

تاریخ انتشار :۱۳۹۹/۰۶/۲۲
اطلاعیه فوری

پذیرفته شدگان دوره تربیت معلّم لطفاً جهت شروع دوره در هفته آینده آمادگی داشته باشید.


 

🔸پذیرفته شدگان دوره تربیت معلّم لطفاً جهت شروع دوره در هفته آینده آمادگی داشته باشید.

🔹 شروع دوره پنج شنبه 27/6/99 
این اطلاعیه صرفا جهت پیش آمادگی می باشد.

⬅️جزئیات دوره به تفکیک رشته ها در هفته آینده اعلام خواهد شد.

 

ahsanolhadith.ir🌐
💠 https://t.me/ahsanolhadith_ir
⚛️https://www.instagram.com/ahsanolhadith_ir