اثرات تربیت قرآنی در تقویت سواد رسانه‎ای
اثرات تربیت قرآنی در تقویت سواد رسانه‎ای

تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۰۸/۱۸
اثرات تربیت قرآنی در تقویت سواد رسانه‎ای

گروه فناوری اطلاعات ــ معاون وزارت آموزش و پرورش ضمن بیان اینکه با تشریک مساعی با سازمان‌های مختلف تلاش می‌کنیم تا یک آگاهی عمومی در سطح جامعه نسبت به سواد رسانه‎ای شکل بگیرد تا تهدید‌های پیشرو را به حداقل برسانیم، بر جایگاه تربیت دینی و قرآنی در تقویت سواد رسانه‎ای دانش‌آموزان تاکید کرد.


رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایکنا؛ در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات و برنامههای عملی وزارت آموزش و پرورش در حوزه سواد رسانه‌ای و آموزش آن به دانشآموزان گفت: سواد رسانه ای امروز یکی از حوزه‌هایی است که در زیر مجموعه‌های سند برنامه‌های ملی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است و بر همین اساس دانش‌آموزان باید در این حوزه آموزش ببینند؛ برای این موضوع برنامه درسی سواد رسانهای را تعریف کردهایم و درسی را هم تحت همین عنوان به دانشآموزان دوره متوسطه ارائه میکنیم.

آموزش سواد رسانه‌ای باید خیلی زودتر از دوران کودکی آغاز شود
وی ادامه داد: براین باور هستیم که آموزش سواد رسانه‌ای باید خیلی زودتر از دوران کودکی آغاز شود، چراکه نسل جدید امروز به خصوص کودکان چه بخواهیم و چه نخواهیم با رسانه
های مختلف سر و کار دارند و مصرف کننده فضای مجازی و خوراکهای آن هستند. همین امر آسیبهای خاص خودش را به همراه دارد و لذا ما باید در اطلاعرسانی و آگاه کردن خانوادهها برای مواجهه و برخورد صحیح با فضای مجازی اطلاعرسانی مداوم و مستمر داشته باشیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از سرفصل
های انجمن اولیا و مربیان موضوع چگونگی استفاده از فضای مجازی و آگاهیهایی است که خانوادهها در این حوزه لازم دارند، افزود: در حال حاضر سعی می‌کنیم با تشریک مساعی با سازمان‌های مختلف از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین انجمن سواد رسانهای کمک بکنیم تا یک آگاهی عمومی در سطح جامعه نسبت به سواد رسانهای شکل بگیرد و به سمتی برویم که با برنامه‌ریزی صحیح، از فرصت‌های موجود در فضای مجازی به نحو احسن استفاده و تهدید‌های پیش رو را به حداقل برسانیم.

حکیم
زاده در مورد برآورد فعلی خود از وضعیت سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان هم گفت: قطعاً با آن چیزی که باید باشد فاصله بسیاری دارد؛ و تلاش‌های بیشتری در این زمینه از طرف همه سازمان‌ها و نهاد‌های ذیربط لازم است که انجام شود. البته رسانه‌های عمومی کشور بهخصوص صدا و سیما با ظرفیت عظیمی که دارد می‌تواند در زمینه فرهنگ‌سازی و دادن آگاهی‌های لازم کمک شایان توجهی داشته باشد، اما آنطور که باید به این امر پرداخته نشده است.


تعلیم و تربیت این نیست که تنها متولی آن آموزش و پرورش باشد
وی اظهار کرد: آموزش و پرورش به سهم خودش به آنچیزی که در توان دارد عمل کرده است؛ و همچنین برنامه دارد که این آموزش
ها را بیشتر انجام دهد و فعالیت‌های گسترده‌تری را در این حوزه داشته باشد؛ اما تعلیم و تربیت این نیست که تنها متولی آن آموزش و پرورش باشد. در این حوزه که امروز بسیار با ارزش و مهم است، عزم ملی و اینکه همه دستگاهها، سازمانها و نهاد‌های مربوطه به صورت جدی وارد این میدان شوند لازم است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر جایگاه تربیت دینی و قرآنی دانش‌آموزان در اثرپذیری و تقویت سواد رسانه
ای آن‌ها و اقدامات مرتبط در این حوزه هم به ایکنا، گفت: تربیت دینی و قرآنی در رأس آموزش‌های ما قرار گرفته و تنها به آموزش قرآن محدود نیست؛ تربیت دینی و قرآنی مورد نظر آموزش و پرورش همان تربیت رحمانی است که حاصل آن آگاهی، شناخت، پذیرش دیگران، مشارکت و دوری از تبعیض، تعامل و دوستی است که تجلی آن هم در رفتار معلم نمود پیدا میکند.

 

اولویت برنامهها در وزارت آموزش و پرورش، آموزش ابتدایی است
حکیمزاده با بیان اینکه تعلیم و تربیت دینی و قرآنی در پایه‌های اول، میتواند سواد رسانهای و مواجهه آن‌ها را با فضا‌های رسانهای افزایش دهد، تصریح کرد: بر همین اساس اولویت برنامهها در وزارت آموزش و پرورش، آموزش ابتدایی است و تلاش شده در عمل هم با اصلاح و افزایش اعتبارات در این حوزه بر این امر نگاه ویژهتری داشته باشد.

وی از نحوه چگونگی پیاده
سازی این اقدامات و برنامهریزیهای این حوزه هم گفت: سازمانها، نهادها، گروه و افراد مختلفی برای ورود به عرصه آموزش ابتدایی و پیشدبستانی در وزارت آموزش و پرورش تلاش میکنند؛ چراکه آموزش و پرورش با توجه به ظرفیت و جمعیتش، جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذاری دارد. بر همین اساس ما از حمایت‌های مالی نهاد‌ها و بخش خصوصی استقبال می‌کنیم.


تحقق بهترین نتیجه با شرایط مطلوب و عملیاتی کردن اقدامات
معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه در صورت حمایت مالی هم امر آموزش و جهت‌دهی آموزشی را به سازمان
ها، نهادها، گروه و افراد نمی‌سپاریم و این جز خط قرمز‌های آموزش و پرورش است، اظهار کرد: امروز در نظام آموزش و پرورش، معلمان صلاحیت کامل را دارند که متولی امر آموزش دانشآموزان در همه حوزهها باشند، لذا برای تحقق بهترین نتیجه تنها باید بتوانیم شرایط مطلوب را فراهم و اقدامات را عملیاتی کنیم.
حکیم‌زاده بیان کرد: امروز روند‌های اصلی دانش‌آموزان در مدارس عادی است؛ لذا باید دانش‌آموزان را دریابیم، چراکه این قشر پس از فارغ‌التحصیلی وارد جامعه شده و انتظاراتی دارند که ثمرات تحقق و یا آسیب‌های عدم تحقق انتظارات آن‌ها مستقیما در جامعه اثرگذار خواهد بود.

خبرگزاری ایکنا

کد خبر: ۳۷۶۱۷۲۵