برگزاری سلسله جلسات ارتقای بهره‌وری آموزش عمومی قرآن
برگزاری سلسله جلسات ارتقای بهره‌وری آموزش عمومی قرآن

تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۰۸/۲۴
برگزاری سلسله جلسات ارتقای بهره‌وری آموزش عمومی قرآن

رئیس مرکز فعالیت‌های قرآنی دانشجویان سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور از برگزاری سلسله جلساتی به منظور ارائه راهبردهای ارتقای بهره‌وری و آموزش عمومی قرآن کریم با حضور اساتید قرانی برجسته کشورمان خبر داد.


زهرا نقی‌زاده، رئیس مرکز فعالیت‌های قرآنی دانشجویان سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا با اشاره به برگزاری جلساتی برای تعیین راهبردهای ارتقای بهره‌وری آموزش عمومی قرآن کریم در این سازمان، گفت: مرکز فعالیت‌های قرآنی دانشجویان سازمان قرآنی دانشگاهیان طرحی پژوهشی با همکاری وزارت علوم اجرا می‌کند که در یکی از مراحل آن به بررسی متون و مصاحبه با اساتید می‌پردازد و در راستای استخراج برخی راهبردها سلسله‌نشست‌های هم‌اندیشی را برگزار می‌کند. این جلسات و نشست‌ها برای ارائه راهبردهای ارتقای بهره‌وری و آموزش عمومی قرآن کریم برگزار می‌شود.

 

وی با بیان اینکه برخی راهبردها در آموزش عمومی قرآن را محققان اخراج می‌کنن،د گفت: در جلساتی که برگزار می‌شود استادان و کارشناسان برجسته کشورمان این راهبردها را بحث و بررسی می‌کنند تا نتایج به دست آمده از این مباحثات را با راهبردهای موجود در اسناد بالادستی تطبیق دهند و در صورت امکان اصلاحات لازم را انجام دهند. موارد استخراج شده متناظر با سند راهبردی آموزش عمومی قرآن کریم تطبیق داده می‌شود تا مشخص شود با کدامیک از اقدامات ملی مرتبط است.
نقی‌زاده با تأکید بر برگزاری چهار جلسه از این سلسله جلسات، گفت: در این جلسات پیرامون اهداف
۹ گانه آموزش عمومی قرآن و راهبردهای متناظر با هر یک مباحثه و تبادل نظر انجام شده است و تنها راهبردهایی که به طور عام به تمامی اهداف مرتبط هستند باقی مانده است. لذا ممکن است یک یا دو جلسه دیگر ادامه داشته باشد.
وی درباره جامعه هدف این طرح نیز گفت: با توجه به اینکه این طرح به منظور ارائه به آموزش و پرورش است، لذا جامعه هدف آن نیز آموزش و پرورش و دانش‌آموزان هستند.
یادآور می‌شود در این جلسات استادانی همچون محمدحسین فریدونی، داوود تک‌فلاح، مسعود وکیل، محمد خواجوی، مهدی فیض و محمدعلی خواجه‌پیری حضور دارند.

خبرگزاری ایکنا

کد خبر: ۳۷۶۴۰۸۳