سخن اندیشمندان
سخن اندیشمندان

تاریخ انتشار :۱۳۹۸/۰۶/۰۲
سخن اندیشمندان

دکتر گرینیه، خاورشناس و پژوهشگر فرانسوی درباره قرآن میگوید:


دکتر گرینیه، خاورشناس و پژوهشگر فرانسوی که تلاش‌ها و تحقیقات فراوانی در زمینة علوم اسلامی و قرآن دارد می‌گوید:
من آیات قرآن را که به علوم پزشکی و بهداشتی و طبیعی ارتباط داشت دنبال کردم و از کودکی آنها را فراگرفتم و کاملاً به آن آگاه بودم. بنابراین دریافتم که این آیات از هر نظر با معارف و علوم جهانی منطبق است... . هرکس دست‌اندرکار هنر یا علم باشد و آیات قرآن را با هنر و علمی که آموخته است به همان صورت که من مقایسه کردم مقایسه کند بدون تردید به اسلام خواهد گروید، البته اگر صاحب عقلی سلیم و بی‌غرض باشد.

محمدی اهوازی، مصطفی، چهل داستان از عظمت قرآن کریم، ص 110.