مدیرعامل جدید اتحادیه قرآنی استان تهران مشخص شد
مدیرعامل جدید اتحادیه قرآنی استان تهران مشخص شد

تاریخ انتشار :۱۳۹۸/۰۵/۲۵
مدیرعامل جدید اتحادیه قرآنی استان تهران مشخص شد

در سومین جلسه هیئت مدیره اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت استان تهران، حجت‌الاسلام سیدحسین کوششی به عنوان مدیرعامل جدید این اتحادیه انتخاب شد.


سومین جلسه هیئت مدیره اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت استان تهران، در محل این اتحادیه برگزار شد و طی این جلسه ضمن استعفای «مهدی صالحی متین»، مدیرعامل سابق اتحادیه قرآنی استان تهران، حجت‌الاسلام سیدحسین کوششی با کسب حداکثر آراء از سوی اعضای هیئت مدیره  به عنوان مدیرعامل جدید این اتحادیه انتخاب شد.

برنامه‌ریزی مقدماتی در مورد ادامه فعالیت اتحادیه، تعیین برنامه عملیاتی سال ۹۸ و ساماندهی وضعیت اداری اتحادیه توسط مدیرعامل جدید از جمله مصوبات این جلسه بود.

اعضای اصلی هیئت مدیره اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت استان تهران، حجت‌الاسلام سیدحسین کوششی، مرتضی طلایی، رحیم قربانی، میثم طاهرآبادی، حسن محمدی، علیرضا احمدی، جعفرپور، محمداحسان کاظم‌نیا، محمد پیلان‌نژاد و مرتضی قدیمی و محمدعلی کریمی علوی و اعضای اصلی هیئت بازرسی، محمدحسین فریدونی، انسیه سالم و لیلا پورنظری هستند.

 با توجه به تعداد بسیار زیاد مؤسسات و خانه‌های قرآن استان تهران و اهمیت ترویج آموزه‌های قرآنی و سبک زندگی دینی در بین نسل جوان، انتصاب و انتخاب اعضای هیئت مدیره اتحادیه استان تهران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.